موفقیت

آیا رقابت خوب است؟

مرداد ۱۱, ۱۳۹۶
رقابت

رقابت هم مانند هر موضوع دیگری در زندگی، هم بخش مثبت دارد و هم بخش منفی. نمی توانیم بگوییم که رقابت تماما” خوب است و نمی توانیم بگوییم که تماما” بد است. رقابت زمانی خوب است که ما را از وضعیت خود آگاه کند، از عقب ماندن، از دست دادن کیفیت و پسرفت ما را آگاه کند و باعث شود که قدم در راه پیشرفت و بهتر شدن بگذاریم. اگر این نوع رقابت نباشد، ممکن است که به آن سطحی که اکنون در آن هستیم بسنده کنیم و از پیشرفت باز بمانیم. گاهی رقابت باعث می شود که با دیدن دیگران به خود آییم و متوجه شویم که حالت های بهتری هم وجود دارد که می توانیم به آن ها دست یابیم. گاهی دیگران می توانند انگیزه ی خوبی برای حرکت و پیشرفت ما باشند، بنابراین، بد نیست که گاهی با دیگران رقابت کنیم.

بخش منفی رقابت مربوط به زمانی می شود که ما به دیگران نگاه کرده، سپس شروع به سرزنش خود یا پایین آوردن دیگران می کنیم. برخی از افراد وقتی که دیگران را در موقعیتی مشابه یا بهتر از خود می بینند سعی می کنند که با تخریب و تحقیر آن ها، خود را برتر نشان دهند. برخی در این مواقع احساس کم بودن پیدا کرده و شروع به سرزنش، تحقیر و تنبیه خود می کنند و کیفیت عملکرد خود را با تنشی که در خود ایجاد می کنند، کاهش می دهند. اگر رقابت شما با حسادت سمی همراه باشد، طوری که باعث شود که به خود یا دیگری آسیب وارد کنید، این رقابت منفی است.

رقابت زمانی منفی می شود که مقایسه های سمی پا به میان بگذارند. مقایسه های سمی یعنی زمانی که شما دائما خود را با دیگران مقایسه می کنید و در خود تنش، استرس و خشم را ایجاد و تشدید می کنید. این نوع مقایسه ها باعث می شوند که شما مضطرب شوید و احساس کنید که کمتر هستید، پس اعتماد به نفس خود را از دست می دهید. در این صورت، به خاطر شدت هیجانات ایجاد شده ی درونتان، ممکن است که خود را تخریب کنید یا اینکه دست به تخریب دیگران بزنید. رقابت منفی باعث می شود که شما خود را بدون در نظر گرفتن شرایط، توانایی ها و علایق تان با دیگران مقایسه کرده و تحت فشار قرار دهید.

بهترین نوع رقابت، رقابت با گذشته و حال خود است. به این صورت که به گذشته ی خود نگاه کنید و شناخت نسبتا کافی از وضعیت گذشته و همچنین، حال خود پیدا کنید. سپس، شناخت کافی از آن کسی که دوست دارید در آینده در خود ببینید، پیدا کرده و برای دستیابی به آن من ایده آل اقدام کنید. رقابت با گذشته و حال خود باعث می شود که شما خود را فقط با خود و توانایی هایتان مقایسه کنید و برای پیشرفت خود قدم بردارید. رقابت با خود باعث می شود که حال شما بهتر از دیروزتان شود.

 

برای رهایی از رقابت های سمی، سرزنش خود، خود کم بینی و .. نیاز به تقویت هوش هیجانی خود دارید. می توانید در کارگاه عملی تقویت هوش هیجانی شرکت نمایید. 

ممکن است همچنین دوست داشته باشید

بدون دیدگاه

یک پاسخ ارسال کنید