اختلالات شخصیتی

بازی روانی شک ، چه بازی ای است؟

آبان ۲۴, ۱۳۹۵
بازی روانی شک ، چه بازی ای است؟

یکی دیگر از بازی های روانی بازی شک و تردید نسبت به خود است. در این بازی قرار است که شک درونی شما که از دوران کودکی در شما بوجود آمده است تحریک شده و شما را یا تسلیم یا دیوانه کند تا اینکه از موضع خود عقب نشینی کنید.

هم بازی این بازی روانی ممکن است که اصلا متوجه نباشد که چه بازی ای را راه انداخته است. یعنی اینکه فرد مقابل شما ممکن است که کاملا ناآگاهانه با شما برخورد کند و نیت بدی هم نداشته باشد اما از طرفی دیگر ممکن است که کاملا از مکانیزم این بازی ناسالم مطلع باشد و به عمد آن را راه انداخته باشد. یا اینکه ممکن است که مکانیزم بازی را هم نداند اما از آن برای دفاع از خود و دور کردن خطر از خود استفاده کند.

شک و احساس بی ارزشی از زمانی در ما بوجود می آید که از کودکی به ما می گویند:

«این که گریه نداره!

این که ناراحتی نداره!

اشتباه می کنی!

احساست درست نیست!

نباید این احساس را داشته باشی!

نباید این را بگویی! و…»

یعنی توانایی حواس ما را در دریافت اطلاعات زیر سوال می برند. دقیقا از همان زمان ما به خود شک می بریم که:

«نکند اشتباه می بینم!!

نکند اشتباه می گویم!!

نکند اشتباه احساس میکنم!

نکند …. »

و گمان می کنیم که دیگران بر حق و موجه اند و ما اشتباه و اشتباهی.

فرمول این بازی چیست؟

فرمول بازی این است که شما از طریق حواس خود اطلاعاتی را دریافت می کنید و سپس آن را با فرد یا افرادی در میان می گذارید. سپس، آن ها دریافت های شما را رد می کنند و به شما می گویند که اشتباه می کنید و اشتباه فکر یا احساس کرده اید یا اشتباه دیده اید. سپس، این برخورد آن ها شما را تحریک می کند که برای اثبات خود قدم بیشتری بردارید.

هر چه شما بیشتر می خواهید خود را ثابت کنید آن ها بیشتر شما را انکار می کنند. در مراحل بالاتر متهم می شوید به اینکه همیشه اشتباه فکر یا احساس می کنید و اعتباری به فکر و احساس شما نیست. به تدریج، خودتان هم باور می کنید که این شما هستید که اشتباه می کنید و به جایی می رسید که حتی اگر چیزی را با چشم خود نیز ببینید نمی توانید اعتبار چندانی برای آن قائل شوید و آن را رد می کنید هر چند که درون خود میل به پذیرش آن را دارید.

انسان همواره تحت تاثیر دو نیروی درونی قرار دارد:

  • نیرویی که از دیگران کسب شده شامل باور ها، اعتقادات، برداشت ها، رفتار ها، احساسات، باید و نباید ها و… اکتسابی.
  • نیرویی که از درون خود فرد و از شهود او بیرون می آید و فردیت وی را شکل می دهد.

زمانی که فرد کاری را انجام می دهد، هر چند که با فکر هم بوده باشد، یا چیزی را احساس می کند، یا چیزی را می بیند، این دو نیروی درونی جنگ درونی را آغاز می کنند. در این زمان فرد میان آنچه که دیگران می گویند و آنچه که از درون خودش می جوشد به شک و سرزنش خود می افتد زیرا قبلا یاد گرفته است که به دیده ها، افکار و احساسات او اعتباری نیست اما شهود یا اطلاعات دریافت شده از طریق حواس او پیامی مخالف می دهد.

بازی درونی شک چه نوع بازی است ؟

به دلیل پیام های نیروی درونی ناشی از شهود و اطلاعات دریافت شده، فرد از طرفی میل به پذیرش خود را دارد و از طرفی دیگر به خاطر عدم تصدیق دیگران یا همبازی وی شک فراوانی نسبت به خود پیدا می کند. در خلال همین جنگ درونی و جنگ بیرونی میان فرد با خودش و میان فرد با اطرافیانش، هیجانات او غلیان می کنند و ممکن است که او واکنش های هیجانی از خود نشان دهد و همین دامی می شود که اطرافیان حرف او را دیگر نپذیرند. در حالیکه اگر همین فرد به خود مطمئن باشد و قاطعانه رفتار کند، آن ها نیز حرف او را می پذیرند.

بنابراین، فرد بین دو راهی می ماند که:

«آیا آنها درست می گویند؟ یا شهود و خرد خود من درست می گوید؟»

بسیاری از این افراد چون نتوانسته اند این تضاد را برطرف سازند و به قاطعیت و بنیان محکم برسند، هنگام مواجهه با این مسئله آشفته، پریشان و سردرگم می شوند. آن ها چون خود را باور ندارند، عزت نفس شان روز به روز بیشتر آسیب می بیند تا جایی که باور می کنند که اشتباه می کنند. بسیاری از افراد با همین پروسه نهایتا یا دچار افسردگی و اضطراب می شوند، یا دست به خودکشی می زنند یا راهی تیمارستان می شوند!

همین بازی روانی ساده به راحتی می تواند مخرب روان افراد باشد، بنابراین، اگر می خواهید که اسیر این بازی نشوید چند نکته ی زیر را رعایت فرمایید:

  1. به یک روانشناس یا مشاور کاردان مراجعه فرمایید تا با کمک وی بر بنیان، عزت نفس و اعتماد به نفس شما کار کنید.
  2. حتما قبل از هر اقدامی ابتدا خوب فکر کنید.
  3. حتما دیده ها و اطلاعات خود را با یک مشاور در میان بگذارید تا با کمک وی آن را بررسی کنید.
  4. برای اثبات خود تلاش زیادی نکنید. گاهی وقتی برای ثابت کردن حرف خود تلاش زیادی می کنیم بیشتر انکار می شویم. بنابراین، یک یا دو بار قاطعانه حرف خود را به زبان آورید و ادامه ندهید.
  5. ابتدا خودتان به اطلاعات دریافت شده مطمئن شوید، سپس، از دیگران توقع داشته باشید که به شما اعتماد کنند. در بسیاری از موارد به دلیل اینکه خود فرد در عمق ذهن خود به خود شک دارد، دیگران هم صحبت های او را نمی پذیرند.
  6. دقیقا آنچه که دیده اید یا شنیده اید را یک بار برای خود بنویسید تا برایتان کاملا شفاف و مشخص باشد.
  7. برای اثبات حرف خود از واکنش های هیجانی و تندروی خودداری کنید.

فراموش نکنید که گاهی ممکن است که واقعا چیزی را اشتباه متوجه شده باشید، به همین خاطر، حتما در این مواقع قبل از هر اقدامی باید شرایط و اطلاعات را خوب بررسی کنید.

 

برای کسب توانمندی های فردی در صورت تمایل می توانید در کارگاه های بهبودی در 99 روز شرکت نمایید. 

ممکن است همچنین دوست داشته باشید

بدون دیدگاه

یک پاسخ ارسال کنید