وابستگی

وابستگی چیست و شخصیت وابسته کیست؟

فروردین ۲۲, ۱۳۹۵
وابسگی چیست و شخصیت وابسته کیست؟

در واقع هر گونه تکیه بر دیگران نوعی از وابستگی است. در همه افراد میزانی از وابستگی وجود دارد. انسان ها برعکس حیوانات دارای رفتارهای اجتماعی هستند که بدون تعامل با دیگران، ممکن است عواقب روانی جدی‌ای را تجربه کنند. وابستگی می تواند در برگیرنده مجموعه ای از نیازهای اولیه و فرعی انسان باشد که عبارتند از:

  • وابستگی رشد: نیاز کودکان برای پدر و مادر و یا کسانی که به مراقبت نیاز دارند. برای مثال سالمندانی که نیاز دارند تا توسط جوانترها نگهداری شوند.
  • وابستگی مالی: وابستگی به شخص یا نهاد دیگری برای حمایت مالی.
  • وابستگی اجتماعی یا روانشناختی: تکیه بر دیگران برای رفع نیازهای اجتماعی یا روانی.

رهایی از وابستگی پادکستفایل صوتی رهایی از وابستگی خانم میترا فتحی را حتما با دقت گوش دهید 

 

در حقیقت شروع وابستگی از ذهن است، یعنی نوع تفکر و سپس نیازهای ذهنی و روانی فرد میزان و شدت وابستگی او را مشخص می‌کند.

وابستگی چیست ؟ شخصیت وابسته کیست ؟

  • وابستگی در حوزه روانشناسی

برخی از وابستگی‌ها در حالت عادی موجب توسعه رفتارهای انسانی می شوند و طبیعی هستند؛ این در حالی است که اگر همین نوع وابستگی نیز شدت یابد، مشکلات روانی بی شماری را ایجاد می کند.

میزان کم و قابل کنترلی از وابستگی، به عنوان یک ویژگی شخصیتی محسوب می شود که وجود آن ضرورت دارد اما زمانی که فرد برای برطرف کردن نیازهای اولیه خود به نیروهای خارج از خود متکی باشد، یا در صورت نبودن عاملی که به آن وابسته است دچار اختلال، بیماری و مشکلات دیگر شود، آن وقت است که وابستگی مشکل ساز می شود. نمونه ای از وابستگی مخرب عبارت است از:

  • وابستگی متقابل

وابستگی متقابل نیز به عنوان یک نوع اعتیاد شناخته شده است که در آن افراد به نزدیکان خود اعتیاد پیدا می کنند. برای مثال زمانی که رابطه از نوع عاشقانه باشد، فرد به شدت به طرف مقابل متکی می شود به طوری که تمامی ابعاد زندگی او تحت تاثیر این وابستگی قرار می گیرد.

شخصیت وابسته زمانی شکل می‌گیرد که فرد تمامی توانایی خود را در خودکفایی از دست می دهد و یک الگوی تکراری را به مدت طولانی مدت انجام می‌دهد و که جدایی از آن موجب وحشت و ترس مزمن در وی می شود.

 فردی که دچار اختلال شخصیت وابسته است در تمامی امور خود دچار وابستگی به عواملی می‌شود و الگوهای رفتاری تکراری‌ برای خود اتخاذ می‌کند که این الگوها بر شدت وابستگی او می‌افزایند. به چنین شخصیتی شخصیت وابسته می‌گوییم.

 

ممکن است همچنین دوست داشته باشید

بدون دیدگاه

یک پاسخ ارسال کنید