هوش هیجانی

پنج دلیل برای اینکه کارمند شما نیاز به تقویت هوش هیجانی دارد چیست؟

مرداد ۱۹, ۱۳۹۵
5 دلیل افزایش و تقویت هوش هیجانی

نیروی انسانی بالاترین سرمایه برای هر نهاد و سازمان است . اگر نیروی انسانی سازمان ها مهارت های لازم برای موفقیت کاری، سلامتی روانی و ذهنی کافی داشته باشند بر تولید، فروش و بازدهی مثبت سازمان تاثیر بسزایی می گذارند. به عبارتی دیگر می توان گفت که گرداننده ی هر سازمانی نیروی انسانی آن است که باید مورد توجه قرار گیرد.

در این مقاله سعی داریم که تنها با بیان پنج مورد، عملکرد کارکنان را از منظر هوش هیجانی مورد بررسی قرار دهیم و اشاره کنیم که چه رفتارهایی بیان گر آن است که نیروی انسانی شما نیاز به تقویت هوش هیجانی دارد:

  1. عدم مدیریت تعارضات

در بسیاری از سازمان ها شاهد این هستیم که کارکنان آن یا با یکدیگر یا با مدیر خود دچار تعارضاتی هستند که موجب می گردد از محیط کار خود دلسرد یا خشمگین شوند. این افراد معمولا قادر نیستند که تعارضات افراد یا گروه ها را در محیط کار یا شرایط پر تنش را با سیاست و تاکتیک های مناسب مدیریت کنند.

آن ها معمولا به دلیل اینکه انجام مذاکره و رفتار مناسب را بلد نیستند در بحث ها یا مخالفت ها بحران می آفرینند، راه حل های برنده-برنده را بلد نیستند. نقاط مشترک خود با همکارانشان را نمی توانند پیدا کنند. این افراد نمی توانند بهای ایجاد مشکلات و تعارضات یا سرزنش همکاران یا مدیر خود را در بروز مشکلات تشخیص دهند. همکاران خود را رقیبان خود می بینند و راهکار هایی را امتحان می کنند که فقط به نفع خودشان باشد.

تقویت هوش هیجانی کارمندان سازمان

  1. عدم مدیریت رفتار

افرادی که بر اساس احساسات و هیجانات خود رفتار می کنند و واکنش های هیجانی از خود بروز می دهند در محل کار خود با مشکلات زیادی مواجه می شوند. این افراد نمی توانند احساسات و هیجانات خود را مدیریت کنند، آن ها هنگام بروز اشتباهات و مشکلات دیگران را سرزنش می کنند حتی اگر خود این مشکلات را بوجود آورده باشند.

این افراد ضعف ها و اشتباهات خود را نمی پذیرند و در مقابل انتقاد ها یا بازخورد ها پذیرا نیستند و واکنش احساسی نشان می دهند. حتی برخی از افرادی که بر رفتارهای خود مدیریت ندارند، تلاش دیگران را به نام خود تمام می کنند! آن ها مدیریتی بر رفتار های منفی خود ندارند.

  1. عدم ابتکار عمل و عمل گرایی

کارکنانی که این ویژگی را در خود ندارند افرادی هستند که دائما کارهایی که از آن ها خواسته می شود تا انجام دهند را پشت گوش یا به تعویق می اندازند. این افراد نیاز دارند که به آن ها دقیقا دیکته شود که چه کاری را باید انجام دهند. آن ها به راحتی وظایف خود را رها می کنند و هیچ برنامه ی منظمی برای مسئولیت های کاری خود ندارند. برخی از آن ها خارج از حیطه ی مسئولیت خود هیچ کار دیگری را انجام نمی دهند و غالبا می گویند: « این وظیفه ی من نیست! »

در انجام وظیفه ی خود بیشتر به درآمد فکر می کنند و نسبت به کار خود بی انگیزه هستند؛ در استفاده از فرصت ها یا ایجاد آن ها ضعیف هستند. به عبارتی دیگر می توان گفت که این افراد صرفا انجام وظیفه می کنند و این انجام وظیفه هم معمولا کافی نیست! برخی از کامندان نیاز دارند که دائما توسط دیگری برای انجام کارها تذکر بگیرند در حالیکه برخی دیگر بدون اینکه به آن ها تذکری داده شود به صورت خودجوش کارهایی که در عملکرد سازمان موثر است را انجام می دهند، این یکی دیگر از مواردی است که با تقویت هوش هیجانی در فرد افزایش خواهد یافت.

5 دلیل حیاتی برای تقویت هوش هیجانی کارمندان سازمان

  1. عدم توانایی انجام کار گروهی

کار گروهی یعنی اینکه بتوانیم با دیگران همکاری سالم و اهداف مشترک داشته باشیم و بتوانیم از انرژی گروه برای دستیابی به هدف استفاده ی بهینه کنیم.

افرادی که توانایی و مهارت کار گروهی را ندارند ترجیح می دهند که تنها کار کنند، مسئولیت های گروهی را با دیگران تقسیم نکنند، اطلاعات را از هم گروهی های خود دریغ می کنند، تصمیمات گروهی را تضعیف یا تحقیر می کنند، با هم گروهی های خود رقابت ناسالم دارند، کارها را به نام خود تمام می کنند، از تعارضات و فرصت حل آن ها با گروه خودداری می کنند، گروه را به عنوان مانعی برای خود می بینند، هنجارها و قوانین گروه را رعایت نمی کنند، همکاران خود را سرزنش یا تحقیر می کنند و از تصمیمات گروهی حمایت نمی کنند.

  1. عدم آگاهی از موقعیت

مهارت آگاهی موقعیت محیط و سازمان ، یکی از مهم ترین مهارت هایی است که چه کارکنان و چه مدیران یک سازمان باید آن را در خود تقویت کنند.

افرادی که قادر نیستند که وضعیت جاری در سازمان، روابط کلیدی و قدرتمند و همچنین، شبکه های ارتباطات اجتماعی ضروری در سازمان و حیطه ی کاری، نیرو هایی که دیدگاه ها و اقدامات مشتری ها، مراجعان، یا رقبا را شکل می دهد، نمی توانند ارزش های رهنما و قوانین بیان نشده ی یک سازمان را به درستی تشخیص دهند، هنجارهای سازمان را رعایت نمی کنند، در اتفاقات سازمان تاثیر گذاری چندانی ندارند به تقویت هوش هیجانی نیازمند می باشند.

همچنین، افرادی که در انجام وظایف خود در سازمان دچار مشکل هستند، به علت فهم و برداشت اشتباه از ساختار سازمان مرتکب اشتباهاتی می شوند، رفتارهایی از خود بروز می دهند که مناسب سازمان نیست، از اتفاقاتی که در سازمان رخ می دهد متعجب شده و توانایی کافی برای سازگاری سریع با آن را ندارند نیازمند تقویت هوش هیجانی در خود می باشند.

 

برای تقویت هوش هیجانی خود و یا منابع انسانی سازمان خود، حتما در کارگاه عملی و کاربردی هوش هیجانی ثبت نام نمایید.

 

5 دلیل افزایش و تقویت هوش هیجانی

ممکن است همچنین دوست داشته باشید

بدون دیدگاه

یک پاسخ ارسال کنید