موفقیت

چه کسانی پرسنل ناکارآمدی هستند؟

خرداد ۱۵, ۱۳۹۶
پرسنل-ناکارآمد

اینکه فکر کنید که کارمند بسیار خوبی هستید اصلا تضمینی برای خوب بودن شما نیست! کیفیت عملکرد شما در محیط کار با نتایج و بازدهی مثبت کار شما، بازخورد مافوق شما مشخص می شود. بسیاری از پرسنل سازمان ها گمان می کنند که کارمند بسیار خوبی هستند، حال آنکه شواهد و بازخورد مدیران آن ها خلاف این را ثابت می کند. در حقیقت تصور غیر واقعی، چه مثبت و چه منفی، از خود در محیط کار بسیار به ضرر خود شما تمام می شود. بخشی از خودآگاهی در پرسنل سازمان ها به این مسئله مربوط می شود که چه نظر و ارزیابی ای نسبت به کیفیت کار خود دارند، و اینکه در واقعیت چه هستند. در این مقاله می خواهیم چند مورد از ویژگی های پرسنل نا کارآمد را برای شما شرح دهیم:

1. پرسنل ناکارآمد در مقابل بازخورد و درخواست های مدیران خود دائما به توجیه و اثبات خود می پردازند. یکی از زننده ترین رفتار های کارکنانی که عملکرد ضعیفی دارند این است که هنگامی که مدیران آن ها درخواست یا بازخوردی نسبت به کار آن ها دارد شروع می کنند به توجیه کار خود، اثبات خود و متقاعد سازی مدیر خود مبنی بر اینکه کارمند نمونه و مسئولیت پذیری هستند. مدیر شما منتظر شنیدن ادله و توجیحات شما نیست، بلکه منتظر تغییر و ارتقاء عملکرد شما است. فراموش نکنید که نتیجه ی عملکرد شما در سازمان برای مدیران بسیار اهمیت دارد، بنابراین، اگر بازخوردی به شما می دهند، فقط از شما انتظار ارتقا< عملکرد و تغییر را دارند. اما اگر می خواهید در نظر وی فردی ناکارآمد به نظر بیایید شروع به توجیه عملکرد خود کرده و به او ثابت کنید که اشتباه می کند.

2. پرسنل ناکارآمد بیشتر از اینکه کار نتیجه بخشی انجام دهد، حرف می زند. برخی از کارکنان انرژی بالایی دارند، اما این انرژی بیشتر صرف حرف زدن و وعده دادن درباره ی کار می شود تا انجام کاری نتیجه بخش و به اتمام رساندن وظایف خود. گروه دیگر از کارکنانی که در نظر مدیران بی اعتبار هستند، کارکنانی هستند که بیشتر از اینکه عمل کنند، حرف می زنند. فراموش نکنید که برای مدیران در نهایت، انجام وظایف و حرکت سوی بازدهی مثبت و اهداف سازمان مهم است، و نه سخنان انگیزشی و وعده های بی عمل شما!

پرسنل-ناکارآمد

3. پرسنل ناکارآمد با مدیران خود به جنگ و بحث می پردازند. جنگ قدرت یکی از بدترین کار هایی است که کارمندان می توانند با مدیران خود داشته باشند. آن دسته از کارکنانی که به جنگ، بحث و قدرت طلبی با مدیران خود می پردازند در حقیقت وارد دوره ی بررسی برای اخراج شده اند! اگر سازمان را دوست ندارید، می توانید آن جا را ترک کنید یا از روش های نرم جهت پیشبرد اهداف مثبت و صحیح تان استفاده کنید، اما هرگز به جنگ و بحث با مدیران خود جهت اثبات بی کفایتی او و اثبات قدرت خود نپردازید.

4. پرسنل ناکارآمد درک صحیحی از وظایف خود ندارد و آن ها را به خوبی انجام نمی دهد. برخی از کارکنان به جای کامل انجام دادن وظایف خود، بیشتر کاری که دوست دارند را انجام می دهند! این گروه، همان هایی هستند که غالبا باید شرح شغل و وظایف شان را به آن ها یاد آوری کنند. این گروه از کارکنان غالبا به کار هایی که دوست دارند می پردازند و می توان گفت که برخی از وظایف شان را انتخاب کرده و فقط آن ها را انجام می دهند. همچنین، احتمال سرگرم شدن آن ها به حواشی محیط کار زیاد است.

5. پرسنل ناکارآمد تعامل و همکاری گروهی را بلد نیستند. این افراد معمولا یا تک رو هستند و تمایل به کار گروهی ندارند که این حالت منجر به ایجاد تعارض آن ها با همکاران می شود؛ یا در محیط کار اصول همکاری و ارتباط موثر را رعایت نکرده و سرگرم حواشی می شوند. حالت سوم این است که دچار رقابت سمی با همکاران خود می شوند. مهارت برقراری ارتباط موثر و سالم مهارتی است که تمامی افراد یک سازمان باید آن را بیاموزند.

در نهایت، آنچه که در تمامی موارد مشترک است این موضوع است که کارکنان یک سازمان باید درک صحیحی از جایگاه و عملکرد خود در سازمان داشته باشند وگرنه توهمات درباره ی خود می تواند دردسر ساز باشد.

 

تقویت هوش هیجانی کمک موثری در ارتقاء عملکرد شما در حرفه ی خود می باشد، برای تقویت آن می توانید در کارگاه عملی تقویت هوش هیجانی شرکت نمایید. 

ممکن است همچنین دوست داشته باشید

بدون دیدگاه

یک پاسخ ارسال کنید