کارگاه رهایی از ترس

حتما تا به حال برای شما پیش آمده است که بخواهید پیشرفت کنید اما نتوانید، به این دلیل که یا ندایی از درون به شما می گوید که نمی توانید، یا به دلیلی ناشناخته، نمی توانید حرکت کنید یا هر بار که از جای خود بلند می شوید و می خواهید اقدام کنید مانعی بر سر راه شما حاضر می شود. گاهی هم اتفاق به این شکل است که نمی توانید موقعیت یا رابطه ای که شما را آزار می دهد را رها کنید. به همین منظور، برای شروع تغییر، ما کارگاه یک روزه ای را برای شما تعریف کرده ایم که به شما کمک کنیم بخشی از موانع راهتان را کنار بزنید.

کارگاه رهایی از ترس کار گاهی فشرده و یک روزه است که در آن مباحث زیر مطرح می گردد :

  • شناسایی ترس هایی که در سطح نیمه خودآگاه شما هستند
  • شناسایی ترس هایی که مانع رشد و پیشرفتتان هستند
  • شناسایی ترس های اکتسابی و دیکته شده از خانواده، جامعه و …
  • مواجهه با ترس ها
  • مدیریت ترس ها
  • بازیابی قدرت درون

مدت زمان کارگاه چقدر است ؟ 

1 روز . 4 ساعت

سبک کارگاه چیست؟ 

کاربردی

هزینه کارگاه چقدر است؟ 

59.000 تومان

 

پیش ثبت نام در کارگاه رهایی از ترس

نام و نام خانوادگی خود را به صورت کامل وارد نمایید

لطفا صبر کنید