برنامه زمانی کارگاههای فصل پاییز

برنامه کارگاههای فصل پاییز خانم میترا فتحی به شرح زیر می باشد :

 عنوان کارگاه  تاریخ شروع روزهای هفته تعداد جلسات و ساعات مبلغ سرمایه گذاری ثبت نام
 بهبودی در 99 روز 5 آبان ماه چهارشنبه ها 8 جلسه 3 ساعته(5 تا 8 عصر) 500/000 تومان ثبت نام کارگاه
 رهایی از ترس 25 آذر ماه پنجشنبه   5 ساعت (یک روزه)(2 تا 6 عصر)   59/000 تومان ثبت نام کارگاه
 سواد رابطه  21 و22 آذر ماه  1شنبه و 2 شنبه  2 جلسه 3 ساعته(5 تا 8 عصر)  89/000 تومان ثبت نام کارگاه

 

 

برای ثبت نام در هر کارگاه با شماره 09106611218 خانم سلیمی تماس حاصل فرمایید .